Odwołanie darowizny nieruchomości w wyniku rażącej niewdzięczności

Czym jest rażąca niewdzięczność?

Ustawodawca nie ustalił katalogu zachowań rażąco niewdzięcznych, a także samej definicji tego pojęcia. W orzecznictwie sądowym wskazuje się na działania lub zaniechania obdarowanego skierowane bezpośrednio i pośrednio przeciwko darczyńcy. Są to akty nieprzyjazne, a nawet przestępstwa zagrażające życiu, zdrowiu lub czci darczyńcy, godności osobistej i majątkowej. Czynem rażąco niewdzięcznym może być także odmówienie pomocy w chorobie, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o darującym czy naruszenie jego nietykalności cielesnej.

Nie przebaczaj, jeśli nie masz pewności

Darujący nie może odwołać darowizny w trzech przypadkach. Gdy darowizna stanowi zadośćuczynienie wynikające z zasad współżycia społecznego, np. za uratowanie życia, pomoc w chorobie i inne. Po śmierci obdarowanego oraz w sytuacji, gdy darczyńca przebaczył obdarowanemu rażącą niewdzięczność lub określone zachowania.

Czas na zmianę zdania

Darowiznę można odwołać nawet po latach od jej wykonania. Aczkolwiek, darowizna nie może być odwołana po upływie roku, od dnia, w którym darczyńca (lub inna osoba uprawniona do odwołania) dowiedział się o rażącej niewdzięczności. Po tym czasie, uprawienie wygada. Oświadczenie odwołania darowizny musi być sporządzone w formie pisemnej i doręczone do rąk własnych obdarowanego lub za pośrednictwem poczty. Nie ma potrzeby uzasadniania swojej decyzji, ale warto w kilku słowach opisać sytuację lub zachowanie, które świadczyło o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Darczyńca może też dokonać odwołania darowizny w testamencie. Wówczas treść oświadczenia zawartego w ostatniej woli powinna zostać przekazana do wiadomości obdarowanego w ciągu roku od daty okoliczności stanowiących podstawę odwołania darowizny.

Decyzje i ich konsekwencje

Sytuacje, w których obdarowany zgadza się oddać darowiznę, należą do rzadkości. Najczęściej sprawy te są kierowane na drogę postępowania sądowego, gdzie powód (darczyńca) składa pozew o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia własności z powrotem na darczyńcę. W tych sprawach sądem właściwym jest sąd w miejscu zamieszkania powoda, chyba, że wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tys. Złotych. Wówczas sprawę kieruje się do sądu okręgowego. Powództwo podlega opłacie w wysokości 5% od wartości darowizny.

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@okna-forum.pl

Jeśli jeszcze nie wiesz jak urządzić własne biuro zajrzyj na naszą stronę i sprawdź porady specjalistów.

Fotele gabinetowe obrotowe - krzesła biurowe

wieszaki do przedpokoju

oświetlenie ogrodowe SU-MA

zarządzanie nieruchomościami Warszawa

kupno i sprzedaż nieruchomości w Wałbrzychu

Instalacja kamer do monitoringu

systemy alarmowe i monitoring kraków