Pełnomocnictwo w sprawie spadkowej, o czym trzeba wiedzieć?

Kto może być pełnomocnikiem?

W Polsce, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu procesowym można udzielić prawnikowi lub radcy prawnemu, osobie zarządzającej majątkiem lub interesami mocodawcy oraz członkom najbliższej rodziny, a więc: małżonkowi, rodzicom, rodzeństwu, zstępnym oraz osobom pozostającym ze stroną w stosunku przysposobienia. Co do ważności aktu pełnomocnictwa wystarczy zachowanie jego pisemnej formy. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć przed sądem lub notariuszem. Spadkobierca może udzielić wskazanej osobie pełnomocnictwo, które upoważnia ją do złożenia w imieniu mocodawcy wniosku o przyjęcie spadku, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu. Najlepiej, aby pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego, bowiem wówczas sąd nie będzie mógł mieć wątpliwości, co do autentyczności przedstawionemu mu dokumentu.

Czarno na białym

Konieczne jest podanie w akcie pełnomocnictwa danych osobowych oraz dokumentu tożsamości (dowodu osobistego) osoby upoważnionej przez spadkobiercę do występowania w jej imieniu. Pełnomocnik może prowadzić wszystkie sprawy i dokonywać wszelkich czynności związanych z postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku, ale musi to zostać wcześniej odnotowane w umocowaniu. 

Cena za spadek

Przeprowadzenie sprawy spadkowej u notariusza jest o wiele tańsze, jednak nie zawsze możliwe. Pierwszym kosztem, jaki musi ponieść spadkobierca jest opłata od wniesienia wniosku o nabycie spadku w wysokości 50 złotych. Jeżeli przewiduje się dział spadku, trzeba liczyć się z dodatkowymi koszami: 500 złotych za wniosek o dział spadku, a jeżeli jest on połączony ze zniesieniem współwłasności kwota zwiększa się dwukrotnie – 1000 złotych. Trzeba też się liczyć z niespodziewanymi opłatami (z reguły nieprzekraczającymi 100 złotych) związanymi z: wniesieniem apelacji czy skargi kasacyjnej, zabezpieczeniem spadku po obcokrajowcu. Warto pamiętać, że w pewnych okolicznościach można liczyć na zmniejszenie kosztów sądowych postępowania spadkowego. Sąd może taki wniosek uwzględnić w całości lub częściowo albo oddalić. Aby wniosek został przez sąd pozytywnie rozpatrzony, należy wykazać, iż taki wydatek może źle wpłynąć na budżet domowy, a więc utrzymanie siebie i rodziny.

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@okna-forum.pl

Jeśli jeszcze nie wiesz, jak urządzić własne biuro zajrzyj na naszą stronę i sprawdź porady specjalistów.

Fotele gabinetowe obrotowe - krzesła biurowe

kupno i sprzedaż nieruchomości w Wałbrzychu

Instalacja kamer do monitoringu