Umowa przedwstępna, dlaczego warto ją podpisać?

Wstępna decyzja, ale wiążąca

Istotą umowy przedwstępnej jest zobowiązanie do zawarcia w formie pisemnej umowy ostatecznej. Umowa ta może mieć postać odrębnej umowy lub postanowienia, o którym wspomniano w innym dokumencie. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tego czasu strony wprowadzały postanowienia, które wykraczają poza umówione minimum treści. Narzędzie w postaci umowy przedwstępnej jest najczęściej wykorzystywane w obrocie nieruchomościami i stanowi swojego rodzaju zabezpieczenie dla jednej lub obu stron, gdy w księdze wieczystej zostaną przedstawione roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Bezpieczne ramy czasowe

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej powinien zostać oznaczony w umowie przedwstępnej. Decyzję o tym podejmuje strona uprawiona do żądania jej (tj. umowy ostatecznej) zawarcia. Jeżeli uprawione są do tego obie strony i każda z nich wyznaczyła inny termin, wówczas wiążąca jest data strony, którą wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Niewyznaczenie terminu podpisania umowy przyrzeczonej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej powoduje, iż żadna ze stron nie może wyjść z żądaniem zawarcia umowy ostatecznej. Oczywiście, zawarcie tej umowy może nastąpić w późniejszym terminie, ale musi on zostać wyznaczony przed upływem roku od podpisania umowy przedwstępnej.

Forma(lność) umowy

Przepisy prawa nie regulują formy umowy przedwstępnej. Przykładowo, dla ważności umowy przedwstępnej kupna nieruchomości wystarczy, iż zostanie ona zawarta w formie pisemnej, ale za to umowa ostateczna musi być zawarcia w formie aktu notarialnego. W przypadku, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, strona poszkodowana może domagać się zadośćuczynienia za niepodpisanie umowy przyrzeczonej. Żądanie naprawienia szkody jest prawnie uzasadnione i przysługuje niezależnie od formy, w jakiej zawarta została umowa przedwstępna. Inny przypadek mówi, że gdy umowa przedwstępna spełnia wymagania ważności umowy ostatecznej, wówczas druga strona może przymusem doprowadzić do zawarcia umowy właściwej, poza żądaniem odszkodowania. Należy pamiętać, że przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej następuje po upływie roku od dnia, w którym umowa ta powinna zostać zawarta. 12-miesięczny okres dotyczy wszystkich roszczeń, a wniesienie pozwu o wykonanie umowy przedwstępnej nie unieważnia przedawnienia, co do roszczenia.

Umowa przedwstępna jest swego rodzaju zabezpieczeniem i gwarancją zawarcia różnego rodzaju umów przyrzeczonych, dlatego warto ją podpisać, aby choć odrobinę spokoju. 

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@okna-forum.pl

Jeśli jeszcze nie wiesz jak urządzić własne biuro zajrzyj na naszą stronę i sprawdź porady specjalistów.

Fotele gabinetowe obrotowe - krzesła biurowe

wieszaki do przedpokoju

oświetlenie ogrodowe SU-MA

zarządzanie nieruchomościami Warszawa

kupno i sprzedaż nieruchomości w Wałbrzychu

Instalacja kamer do monitoringu

systemy alarmowe i monitoring kraków